Fields of Gold: Lifting the Veil on Europe's Farm Subsidies

The European Union spends €55 billion a year on farm subsidies. Until recently the question of where the money goes was a closely-guarded secret. But thanks to a campaign by journalists, researchers and computer programmers, European taxpayers now have the right to know how their tax money is spent. This short film tells the story of farmsubsidy.org.

Fields of Gold: Lifting the Veil on Europe’s Farm Subsidies from farmsubsidy.org on Vimeo.

Online Norwegian internet privacy protest

This post is in support of the Norwegian’s struggle for preserving internet freedom. The question concerns the choice to implement the Data Protection Directive (2006/24) into Norwegian law. Since Norway is not an EU member state they have the right to reserve themselves and not implement directives. The protest for digital privacy is an attempt by the Norwegians not to follow the same integrity-violating policies being adopted throughout Europe.  The protest action is an attempt to get the Norwegian government to state that they will not be adopting the directive.

Personvern er en grunnleggende verdi i et demokrati. Personvernet innebærer en rett til å være i fred fra andre, men også en rett til å ha kontroll over opplysninger om seg selv, særlig opplysninger som oppleves som personlige. Etter EMK artikkel 8 er personvern ansett som en menneskerettighet.

Med en mulig norsk implementering av Datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EF), som pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon (e-post, sms, telefon, internett) i inntil to år, vil nordmenns personvern bli krenket på det groveste.

Datalagringsdirektivet ble vedtatt av EU 15.mars 2006, men fremdeles har den norske regjeringen ikke offisielt tatt stilling til om direktivet skal gjøre til norsk lov eller ikke. Gjennom EØS-avtalen har Norge en reservasjonsrett. Denne har aldri før blitt brukt, men så har man heller aldri stått overfor et direktiv som representerer en så stor trussel mot demokratiets grunnleggende verdier som det datalagringsdirektivet gjør.

Vi krever at regjeringen sier ifra nå før valget om de vil gjøre datalagringsdirektivet til norsk lov eller ikke. Å ikke ta stilling, slik regjeringen har gjort i over tre år, er det samme som stilltiende aksept.

Regjeringen må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet!

Følgende støtter saken og har samme eller et lignende innlegg på sin blogg (denne listen oppdateres fortløpende):

Lars-Henrik Paarup Michelsen, 2.kandidat – Hordaland Venstre
Mads Munthe-Kaas, Bergen Venstre
Carl Christian Grøndahl, Bergen Venstre
Vox Populi; Blogger Knut Johannessen
Virrvarr; Blogger Ida Jackson
Per Aage Pleym Christensen, Liberaleren (også på VG-blogg)
Even Sandvold Roland, evensr/#drittunge
Torstein Dahle, Partileder Rødt
Robert Sørensen, www.teknonytt.com
Boye Bjerkholt, Leder Skedsmo Venstre
Runar Mæland, ungdomskandidat Hordaland Venstre
Jonas Eilertsen, 1. nestleder Unge Venstre
Tanketom, Andreas H. Opsvik
Jon Lien, master på Politisk Økonomi
Svein Ølnes, It-forsker & bonde
Stian Skår Ludvigsen, Bergen Venstre
Vampus, Blogger Heidi Nordby Lunde
Bjørn Magne Solvik, høyremann i Nordkapp
Erlend Sand, Leder Europeisk Ungdom
Bjørn Stærk, Blogger
Bjørge Solli, Blogger
Bjørn Smestad, Lærer
Odd Bovim, Blogger & advokat
Unge Venstre/Den tredje vei
Pål Hivand, Blogger og kommunikasjonsrådgiver
Linn Beate Kaald Thoresen, Venstrepolitiker Oslo
unknownrebel
Gisle Hannemyr, Forsker, informatikk/internett

Good news for cats

The Mummy’s Bracelet wrote that the use of cat and dog fur has finally been banned across the EU from the start of 2009 (BBC story). More than two million cats and dogs are said to be killed for their skins in China every year. Many shoppers buy goods made with the fur unknowingly, as exporters attach false labels.

This is not only false marketing but really rather gross.

Counterfeiting in Vienna

Right now I am in Vienna, sitting in a project meeting on Counterfeiting as part of the EU project Counter which is a research project is designed to collect data, generate knowledge and disseminate findings on the European landscape for the consumption of counterfeit consumer goods. So today is full of interesting discussions with smart people in a beautiful city. More on the meeting later.

Vienna is a beautiful city and right now it is wearing a full set of Christmas deocrations and you cannot walk far before running into a Christmas market selling local wares, sweets and Gluwine. The only downside is the lack of stable Internet access so uploading photos will have to wait.