Great News for the Nordic Commons

Not only has Jonas done the work – he even wrote this blogpost which I happily & unashamedly steal. Great Work Jonas!

This is horribly exciting: I’ve been wanting to write more about this for a while now, but we wanted to time the release together with the Nordic Culture Fund. The short story, part of which I’ve leaked before, is that the Society for Free Culture and Software has been granted €49000 in funding for a project to bring Creative Commons to artists. Over the next year, from September 2010 to June 2011 we’ll be organising a series of workshops in some Nordic countries where we will talk about Creative Commons, how to use it, when to use it, and get as many artists as possible to make that first release with a Creative Commons license.

We’ll be organising workshops in Denmark, Sweden, Norway, Iceland and on the Faroe Islands. The workshops themselves will be around April-May 2011, but we’re going to start already in September this year, and during FSCONS in November, to think about how to best approach newcomers to Creative Commons, prepare materials for the workshops and practice presenting Creative Commons to newcomers.

The society is working on this together with Smári McCarthy (IS), Birita í Dali (FO), Christian Villum (DK), Mathias Klang (SE) and Gisle Hannemyr (NO). The funding comes from Nordic Culture Fund and the Nordic Culture Point, and supplements funding which we’ve received for other projects. In total, we’ll spend around €60000 over the next year on CC activities.

Online Norwegian internet privacy protest

This post is in support of the Norwegian’s struggle for preserving internet freedom. The question concerns the choice to implement the Data Protection Directive (2006/24) into Norwegian law. Since Norway is not an EU member state they have the right to reserve themselves and not implement directives. The protest for digital privacy is an attempt by the Norwegians not to follow the same integrity-violating policies being adopted throughout Europe.  The protest action is an attempt to get the Norwegian government to state that they will not be adopting the directive.

Personvern er en grunnleggende verdi i et demokrati. Personvernet innebærer en rett til å være i fred fra andre, men også en rett til å ha kontroll over opplysninger om seg selv, særlig opplysninger som oppleves som personlige. Etter EMK artikkel 8 er personvern ansett som en menneskerettighet.

Med en mulig norsk implementering av Datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EF), som pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon (e-post, sms, telefon, internett) i inntil to år, vil nordmenns personvern bli krenket på det groveste.

Datalagringsdirektivet ble vedtatt av EU 15.mars 2006, men fremdeles har den norske regjeringen ikke offisielt tatt stilling til om direktivet skal gjøre til norsk lov eller ikke. Gjennom EØS-avtalen har Norge en reservasjonsrett. Denne har aldri før blitt brukt, men så har man heller aldri stått overfor et direktiv som representerer en så stor trussel mot demokratiets grunnleggende verdier som det datalagringsdirektivet gjør.

Vi krever at regjeringen sier ifra nå før valget om de vil gjøre datalagringsdirektivet til norsk lov eller ikke. Å ikke ta stilling, slik regjeringen har gjort i over tre år, er det samme som stilltiende aksept.

Regjeringen må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet!

Følgende støtter saken og har samme eller et lignende innlegg på sin blogg (denne listen oppdateres fortløpende):

Lars-Henrik Paarup Michelsen, 2.kandidat – Hordaland Venstre
Mads Munthe-Kaas, Bergen Venstre
Carl Christian Grøndahl, Bergen Venstre
Vox Populi; Blogger Knut Johannessen
Virrvarr; Blogger Ida Jackson
Per Aage Pleym Christensen, Liberaleren (også på VG-blogg)
Even Sandvold Roland, evensr/#drittunge
Torstein Dahle, Partileder Rødt
Robert Sørensen, www.teknonytt.com
Boye Bjerkholt, Leder Skedsmo Venstre
Runar Mæland, ungdomskandidat Hordaland Venstre
Jonas Eilertsen, 1. nestleder Unge Venstre
Tanketom, Andreas H. Opsvik
Jon Lien, master på Politisk Økonomi
Svein Ølnes, It-forsker & bonde
Stian Skår Ludvigsen, Bergen Venstre
Vampus, Blogger Heidi Nordby Lunde
Bjørn Magne Solvik, høyremann i Nordkapp
Erlend Sand, Leder Europeisk Ungdom
Bjørn Stærk, Blogger
Bjørge Solli, Blogger
Bjørn Smestad, Lærer
Odd Bovim, Blogger & advokat
Unge Venstre/Den tredje vei
Pål Hivand, Blogger og kommunikasjonsrådgiver
Linn Beate Kaald Thoresen, Venstrepolitiker Oslo
unknownrebel
Gisle Hannemyr, Forsker, informatikk/internett

Creative Commons Norway

Norway has launched its Creative Commons (CC Norway) licenses – Congratulations Norway!

The CC Norway team is headed by Project Leads Gisle Hannemyr and Peter Lenda, who with Haakon Flage Bratsberg, Thomas Gramstad, Tore Hoel, and Vebjørn Søndersrød, coordinated the license porting process with Creative Commons International and conducted public discussion with local and international legal experts. Check out the press release (in English and Norwegian).

The launch of the licenses will be celebrated on Friday, June 6th – which happens to be Sweden’s national day!